یادداشت‌ها

 • زمانی که”ما” در فوتبال قد می کشد، زمانی است که “زنان” هم در فوتبال دیده می شوند‌.

  زمانی که”ما” در فوتبال قد می کشد، زمانی است که “زنان” هم در فوتبال دیده می شوند‌.

  ندا کردونی
  0 نظر

  در سیاست گذاری به شکل خاص و هرگونه کنشگری قانونی، سیاستی و فرهنگی در عرصه ی عمومی، واژه ای مکررا استفاده میشود، inclusive صفتی است که معنایی متنوع ولی جامع را شرح می دهد. خودمانی اش می شود: شامل همه. به عنوان نمونه بیان می شود inclusive policies, که منظور سیاست هایی است که در آن به همه ی گروه ها و افراد در جامعه ی هدف توجه شده است، در چنین سیاست هایی تلاش می شود، گروه های به حاشیه رانده شده مانند زنان، کودکان، اقوام و توان جویان به شکل خاص مورد توجه قرار گیرند و در نهای

  بیشتر بخوانید
 • سیاست تنوع گرای نامتوازن، زنان و سنت های قومی

  سیاست تنوع گرای نامتوازن، زنان و سنت های قومی

  ندا کردونی
  0 نظر

  هرگاه از سیاست های چند فرهنگ گرایانه و یا سیاستهای که پذیرش تنوع را در جامعه ی ملی دنبال می کند، سخن گفته می شود، تاکید می گردد که این سیاست ها باید جامع و هماهنگ باشند. این جامع بودن سیاست ها برای بسط مفهوم ملت و یا گسترش مفهوم شهروندی که اصلی اساسی در وحدت و یکپارچگی یک جامعه است، به چه معنا است؟ از چه سخن می گوید؟

  بیشتر بخوانید