دکتر شروین‭ ‬وکیلی‬

دکتر‭ ‬شروین‭ ‬وکیلی‭ ‬جامعه‌شناس،‭ ‬اسطوره‌شناس‭ ‬و‭ ‬تاریخ‌نگار‭ ‬ایرانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خوانش‭ ‬خاصی‭ ‬از‭ ‬نظریۀ‭ ‬سیستم‌های‭ ‬پیچیده‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬بازخوانی‭ ‬تاریخ‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬ایرانی‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭. ‬هستۀ‭ ‬نظری‭ ‬آثار‭ ‬او‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬نظریه‌ای‭ ‬سیستمی‭ ‬که‭ ‬دیدگاه‭ ‬زروان‭ ‬نامیده‭ ‬می‌شود‭. ‬یادداشتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬می‌خوانید‭ ‬پاسخ‭ ‬مکتوب‭ ‬دکتر‭ ‬شروین‭ ‬وکیلیتبه‭ ‬پرسش‭ ‬ما‭ ‬دربارۀ‭ ‬فرادستی‭ ‬مردان‭ ‬است‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  • جنسیت‭ ‬برساخته‌ای‭ ‬اجتماعی‭ ‬نیست‬‬‬

    جنسیت‭ ‬برساخته‌ای‭ ‬اجتماعی‭ ‬نیست‬‬‬

    0 نظر

    «امروز اما برای نخستین بار در تمام عمرم تنم لرزید. ... اینکه بگوییم زن‌ها باید در زمرۀ کسانی شمرده شوند که حق رأی دارند عین این است که بگوییم آنها ناقص‌العقل یا کم‌‌خرد نیستند!... در دین ما، اسلام، مسئولیت زن با مرد است و چون دین رسمی ما اسلام است، مسئول آنها ماییم، در‌ نتیجه زنان حق رأی ندارند.» سخنرانی آیت‌‌الله سیدحسن مدرس، مجلس دوم، روز دوازدهم امرداد ۱۲۹۰ خورشیدی (هشتم شعبان ۱۳۲۹ ه.ق.)

    بیشتر بخوانید

نویسندگان