آمنه شیرافکن

  • لایحۀ نجات‌بخش اصلاح قانون تابعیت در چند قدمی مجلس

    لایحۀ نجات‌بخش اصلاح قانون تابعیت در چند قدمی مجلس

    0 نظر

    در چشمانشان چیزی از جنس امید سوسو می‌زند. آرام و قرار ندارند. با یک توپ بسکتبال رنگ‌و‌رو‌رفته و بی‌باد مشغول بازی‌اند. توپی که به شکل کنایه‌آمیزی شبیه سهم‌ آنها از زندگی است در محله‌ای که نامش را «شیرآباد» گذاشته‌اند. یکی از فعالان اجتماعی زاهدان اینجا را قلب اعتیاد ایران می‌نامد. مهد بی‌شناسنامه‌ها و کودکان بی‌هویت. برخی لباس بلوچی به تن دارند و برخی دیگر با قد و قواره‌ای کوچک چادری مشکی پوشیده‌اند. دست‌ها را حنا گذاشته‌اند و نگاه بازیگوش‌شان پی دوربین و تجهیزات ما می‌دود. خجالت می‌کشند و در مقابل دوربین راحت نیستند. باید شوخی و خنده را چاشنی گفت‌وگو کنی و حتی جایی در پی همان توپ زهوار‌دررفته و بازی کودکانه‌شان بدوی.

    بیشتر بخوانید

نویسندگان