هلیا عسگری

  • صنعت تبلیغات در خدمت خواست‌های جنبش زنان

    صنعت تبلیغات در خدمت خواست‌های جنبش زنان

    0 نظر

    موج چهارم جنبش زنان روز‌به‌روز در حال گسترش است؛ موجی که در آن برخی از زنان و مردان به کمک رسانه‌های اجتماعی و ابزارهای نوین دیجیتالی تلاش می‌کنند تفسیر دیگری از برابری‌ جنسیتی ارائه دهند. موج چهارمی‌ها وبلاگ دارند، مبارزات توییتری و کمپین‌های آنلاین راه می‌اندازند، هشتگ می‌سازند و برای افزایش آگاهی در حوزۀ زنان و از بین بردن کلیشه‌های جنسیتی تلاش می‌کنند.

    بیشتر بخوانید

نویسندگان