نسرین صفیری

  • گذری بر اندیشه‌های فاطمه مرنیسی

    گذری بر اندیشه‌های فاطمه مرنیسی

    0 نظر

    «برای گشودن بال‌هایتان دو پیش‌نیاز وجود دارد: اول، محصور‌شدگی را احساس کنید، دوم، اعتقاد داشته باشید که می‌توانید دیوارهای حصار را بشکنید.» فاطمه مرنیسی فاطمه مرنیسی، جامعه‌شناس و نویسندۀ مراکشی که با آثار جریان‌سازش در عرصۀ فمنیسم اسلامی شناخته شده است، در ۱۹۴۰ در شهر فاس ِمراکش، در خانواده‌ای از طبقۀ متوسط متولد شد.

    بیشتر بخوانید

نویسندگان