عطیه‭ ‬نوری‬

  • تجربۀ شهری‌نویسی به روایت نویسندگان زن

    تجربۀ شهری‌نویسی به روایت نویسندگان زن

    0 نظر

    پرسه‌های زنانه روی حواس شهر الصاق هر گونه چگونگی به یک اثر ادبی نوعی برخورد محدود‌کننده محسوب می‌شود، اما می‌تواند راه را برای سرکشی به نقاطِ کمتر‌دیده‌شده و مغفولِ جهان‌وارۀ شعر، داستان یا نمایش‌نامه باز ‌کند. با این کار دست به واکاوی لایه‌های ناخودآگاه یک اثر زده‌ایم که محصول احضار ظریف‌ترین دریافت‌های نویسنده ـ از هر آنچه که قدرت اثر‌گذاری دارد ـ به متن است. واکاوی گوشه‌ای از این لایه‌ها، وقتی تنها دستمایۀ نقد ادبی باشد، برخوردی سلبی را رقم می‌زند که متن و تحلیل آن را به نام‌هایی همچون ادبیات زنانه، مردانه، اقلیمی، روستایی، شهری، آپارتمانی و آشپزخانه‌ای محدود می‌کند. البته این فرضیه دو لبه دارد،

    بیشتر بخوانید

نویسندگان