شادی‭ ‬خوشکار‬

  • گفت‌وگو با زنان مستقل در عرصۀ ادبیات

    گفت‌وگو با زنان مستقل در عرصۀ ادبیات

    0 نظر

    زیر سایۀ خود وقتی اولین کتاب آن تایلر در ایران منتشر شد یکی از خبرگزاری‌ها نوشت: کتاب همسر تقی مدرسی در ایران ترجمه شد. مدرسی در مصاحبه‌ای گفته بود در امریکا او را نویسنده‌ای که شوهر آن تایلر است، معرفی می‌کنند. آن تایلر نویسندۀ برندۀ جایزۀ بوکر است و به گفتۀ گلی امامی، که کتاب نقب زدن به امریکا را از او ترجمه کرده است، «یکی از ده تا نویسندۀ مهم امریکاست». تا زمانی که تقی مدرسی زنده بود در آثارش هیچ شخصیت ایرانی نداشت: «به قدری امریکایی می‌نوشت که با اینکه خیلی دوستش داشتم اما علاقه‌مند نشدم کارهایش را ترجمه کنم چون فکر کردم چنین فضای امریکایی برای خوانندۀ ایرانی جذاب نیست. تا اینکه کتاب نقب زدن به امریکا درآمد و در این کتاب متوجه می‌شویم که او فرهنگ ایرانی را می‌شناسد اما می‌خواست استقلال خود را حفظ کند».

    بیشتر بخوانید

نویسندگان