سمیه موسوی

  • معرفی کتاب فمینیسم‌های ادبی

    معرفی کتاب فمینیسم‌های ادبی

    0 نظر

    عصیان زنانه بر چارچوب‌های دیرپای نقد ادبی مطالعهٔ کتاب فمینیسم‌های ادبی را تمام کرده‌ام و می‌خواهم دربارۀ آن بنویسم. اما پیش از هر سخنی دربارۀ کتاب باید به پرسشی پیشینی در ساحت ذهن پاسخ بگویم: آشنایی با شیوه‌هایی که زنان از گذر آنها قصه‌ها را روایت می‌کنند، می‌خوانند، نقد می‌کنند یا به مدد آنها روایت می‌شوند چگونه می‌تواند بر سبک نوشتار مرسوم، چارچوبه‌ای که به طور طبیعی از یک متن معرفی کتاب در نشریه‌ای وزین و دیرپای انتظار می‌رو

    بیشتر بخوانید

نویسندگان