کامیار عابدی

  • کولی من است

    کولی من است

    0 نظر

    گفت‌و‌گو با سیمین بهبهانی در پاییز ۱۳۸۶ دو دوست ارجمند، یکی مژده دقیقی مترجم ادب و دیگری شهلا شرکت روزنامه‌نگار، از سر حسن ظن، از صاحب این قلم خواستند تا در دیدارشان با بانو سیمین بهبهانی آنان را همراهی و در گفت‌وگوهایشان شرکت کنم. البته با کمال میل پذیرفتم. یکی دو سالی بود که این بانوی گرانقدر را ندیده بودم. در صبح روزی برفی اما نه چندان سرد در دی ماه به منزل جدید ایشان در مرکز شهر رفتیم. با خوشرویی، مهر و وسعت نظر همیشگی خود ما را پذیرفت.

    بیشتر بخوانید

نویسندگان