مریم رضایی

کارشناسی جامعه شناسی از دانشگاه اصفهان، کارشناسی ارشد مطالعات زنان از دانشگاه علامه طباطبایی، فارغ التحصیل 1386. فعال حقوق زنان، منتقد و پژوهشگر در حوزه های روانشناسی، تاریخ و علوم اجتماعی. دبیر بخش ذهن و بدن مجله زنان امروز.

نویسندگان