کریم علیلو

  • اعطای تابعیت؛ آری یا نه؟

    اعطای تابعیت؛ آری یا نه؟

    0 نظر

    ما دیده نمی‎شویم! روی صحنه با همه صحبت می‎کند. پدر و مادر و خواهر و پدربزرگ و مادربزرگش را مخاطب قرار می‌دهد. اما افاقه نمی‌کند. او به چشم کسی نمی‌آید. در نمایش خانه‌و.ا.د.ه، محمد مساوات پسری را نشان می‎دهد که از چشم خانواده افتاده و به حکم پدر، کسی حق ندارد او را ببیند. انگار که وجود ندارد. اما خواهر، آخر نمایش، در مقابل تلاش‎های بی‎وقفۀ پسر خانواده از حکم پدر شانه خالی می‎کند و نیم‌نگاهی به پسر می‎اندازد. پسری که با دیده شدن از سوی یک نفر از نو هست می‏شود. ماجرای بچه‌هایی که در جامعه فاقد شناسنامه یا نوعی از هویت‌اند دست کمی از پسرِ طردشدۀ آن نمایش ندارد. بچه‌هایی که در کودکی استعدادها و توانایی‌هایشان دیده نمی‎شود و سرکوب می‎شوند به‌مرور در جامعه با طرد کامل مواجه می‎شوند و در بزرگسالی هم بزه‌های احتمالی‎شان دیده نخواهد شد. افرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجیب یکی از این گروه‌ها هستند.

    بیشتر بخوانید

نویسندگان