کوهیار گُردی

  • حقوق‭ ‬و‭ ‬مجازات‭ ‬متهم‭ ‬به‭ ‬بی‌حجابی

    حقوق‭ ‬و‭ ‬مجازات‭ ‬متهم‭ ‬به‭ ‬بی‌حجابی

    0 نظر

    اگر زنی در کشور ما عامدانه بخشی از حجاب اسلامی خود را بر‌دارد، چگونه و تحت چه شرایطی این عمل جرم و قابل مجازات است؟ در جریان دادرسی و محاکمه متهم از چه حقوقی برخوردار خواهد بود؟ و «کشف حجاب» اساساً در چه اماکنی تعریف و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است؟

    بیشتر بخوانید

نویسندگان