زیبا میرحسینی

  • سنت حقوقی مسلمانان و چالش برابری جنسیتی

    سنت حقوقی مسلمانان و چالش برابری جنسیتی

    0 نظر

    در قرن بیستم، مسلمانان مباحث و مطالب بسیاری دربارۀ «منزلت زنان در اسلام» مطرح کرده‌اند. بخش عمده‌ای از این مجادلات تدافعی بوده است ـ دفاعی دربرابر انتقادات مدرنیست‌ها از قوانین تبعیض‌آمیز خانواده و روابط جنسیتی نابرابر، که به زعم آنها با استفاده از متون اسلامی توجیه شده‌اند.

    بیشتر بخوانید

نویسندگان