سیده زهرا مبلّغ

  • مروری بر ورود زنان به ترجمۀ متون مقدس

    مروری بر ورود زنان به ترجمۀ متون مقدس

    0 نظر

    در تاریخ بلندِ ترجمه از هر زبانی به زبان دیگر، مهم‌ترین مباحث نظری، برآمده از کوشش‌ها برای ترجمۀ متون مقدس بوده است. متون مقدس، از یک سو، مخاطبان فراوانی داشته‌ و همواره پرخواننده‌ترین آثار مکتوب بوده‌اند، از سوی دیگر، خوانندگان در رویارویی با این متن‌ها چشم داشته‌اند که متنی مقدس و پیامی از سوی خدا را بخوانند.

    بیشتر بخوانید

نویسندگان