شماره ۲۷ مجله زنان امروز

  • گفت‌وگو با عطیه عطار‌زاده، شاعر و نویسنده

    گفت‌وگو با عطیه عطار‌زاده، شاعر و نویسنده

    چیزی در من شبیه شعر می‌شود عطیه عطارزاده با پیشینۀ‌ سینما و بعد نقاشی به جهانِ ادبیات پا گذاشته است. البته راه رفتن او در جهان ادبیات تا به امروز و با چاپ دو کتابش همراه بوده با تجربه‌هایی متفاوت. عرصۀ‌ نوشتار برای او عرصه‌ای ا‌ست که در آن شکل دیگر نوشتن را می‌آزماید. این مهم را می‌توان با نگاهی به مجموعه‌شعرش، اسب را در نیمۀ دیگرت برمان، و رمانش، راهنمای مُردن با گیاهان دارویی، جست‌وجو کرد. عطارزاده در تلاش است با ایجاد پیوندهایی غیرمعمول در منطق متن جهانی تازه بیافریند. این تلاش را در شعرهایش در پیوند انسان با اشیا و به‌طور خاص حیوانات می‌بینیم و در رمان رابطه‌ای‌ است که با گیاهان دارویی برقرار می‌کند. جهانِ نوشتار عطارزاده جهانی‌ است سیال و بکر؛ جهانی که حد و حدود مشخصی دارد، اما سرشار است از کنایه و ابهام که روایت را چه در شعر و چه در رمان پیش می‌برد. آنچه می‌خوانید پاسخ‌های عطارزاده است به پرسش‌هایی دربارۀ این دو اثرِ تازه‌منتشرشده‌اش.

    بیشتر بخوانید