شماره ۸ مجله زنان امروز

  • خانه پدری نقد رفتار مردم است

    خانه پدری نقد رفتار مردم است

    کیانوش عیاری از خاطره‌ها و تصاویر کودکی‌اش برای ساختن فیلم‌هایش الهام می‌گیرد، اما رﺅیاهایش در آنها مستترند. او یکی از سه فیلم‌ساز مهم گوﻧـه‌ی اجتماعی در نسل خود است. به او نمی‌توان فقط کارگردان گفت و باید او را فیلم‌ساز نامید چون برای ساختن فیلمی درباره‌ی یک دغدغه شخصی، که از نگاه هشیاراﻧـه‌ی او به مسائل اجتماعی برمی‌آید، با تهیه‌کنندگی خودش دست به کار می‌شود و دشواری‌های مالی و ممیزی‌ها و تبعیض‌های رایج باعث نمی‌شوند از آن دست بکشد. وقتی هم که راه انداختن پروژه‌ای ممکن نیست، سریال‌های خوب می‌سازد. دو سریال و حدود چهارده فیلم سینمایی و مستند او هیچ‌گاه سیاسی نبوده‌اند و با مردم صحبت کرده‌اند، و با مسئولان هم به عنوان بخشی از مردم. 

    بیشتر بخوانید