شماره ۳ مجله زنان امروز

  • شخصیت های داستان هایم به دیدنم می آیند

    شخصیت های داستان هایم به دیدنم می آیند

    فرصت دوباره‌ای برای گفت‌وگو با گلی ترقی در میان داستان‌نویس‌های معاصر، زیاد نیستند کسانی که اسمشان روی کتاب فروش آن را تضمین می‌کند. گلی ترقی یکی از این انگشت‌شمار نویسندگان موفق است. نویسندۀ گزیده‌کاری که گرچه در ایران زندگی نمی‌کند، اصرار دارد کتاب‌هایش اینجا منتشر شود و مخاطبش را در این خاک جست‌وجو می‌کند. گلی ترقی نوشتن را در دهۀ چهل شروع کرده؛ مجموعه داستان من هم چه‌گوارا هستم (۱۳۴۸) و رمان خواب زمستانی (۱۳۵۲) اولین کتاب‌هایش هستند. ولی شهرتش را بیشتر مدیون مجموعه داستان‌هایی است که در دو دهۀ اخیر از او منتشر شده: خاطره‌های پراکنده (۱۳۷۷)، جایی دیگر (۱۳۷۹) و دو دنیا (۱۳۸۱). حالا، پس از گذشت بیشتر از ده سال، مجموعه داستان جدیدی از خانم نویسنده به بازار آمده است. مناسبت این گفت‌وگو فرصت دوباره‌ای است که گلی ترقی به خوانندگان داستان‌هایش هدیه کرده است، مجموعۀ نُه داستان که بهار گذشته در نمایشگاه بین‌المللی کتاب عرضه شد.

    بیشتر بخوانید