شماره ۲۵ مجله زنان امروز

  • روان زخمی پس از حادثه

    روان زخمی پس از حادثه

    مشغول تماشای فیلم گوژپشت نوتردام بودم که ناگهان دچار شوک شدم. از همان ابتدای فیلم که شاهد خشونت پنهانی۱ به کازیمودو بودم ـ‌ اینکه به او می‌گفتند دنیا جای امنی نیست، اینکه هیچ‌کس هیچ‌وقت او را نخواهد پذیرفت و دوست نخواهد داشت و اینکه فرولو صلاح و مصلحتش را می‌خواهد ـ رنجی تکان‌دهنده اما آشنا در جانم نشست. با نفسی حبس‌شده تماشا می‌کردم: تنهایی کازیمودو در آن برج ناقوس به‌شدت شبیه کنترل و سرکوبی بود که من سال‌ها پیش تجربه کرده بودم.

    بیشتر بخوانید