جدیدترین مطالب

خانه پدری نقد رفتار مردم است

خانه پدری نقد رفتار مردم است

شماره ۸ مجله زنان امروز

کیانوش عیاری از خاطره‌ها و تصاویر کودکی‌اش برای ساختن فیلم‌هایش الهام می‌گیرد، اما رﺅیاهایش در آنها مستترند. او یکی از سه فیلم‌ساز مهم گوﻧـه‌ی اجتماعی در نسل خود است. به او نمی‌توان فقط کارگردان گفت و باید او را فیلم‌ساز نامید چون برای ساختن فیلمی درباره‌ی یک دغدغه...

فروشگاه نشریه