جدیدترین مطالب

روایت دختران از حضور در ورزشگاه

روایت دختران از حضور در ورزشگاه

شماره ۳۰ مجله زنان امروز

ورود به مستطیل سبز ورود زنان به ورزشگاه‌ها در سال‌های اخیر نقل بسیاری از محافل اجتماعی، ورزشی و سیاسی شده است؛ موضوعی که دیگر نه‌تنها مطالبۀ زنان که مطالبۀ بسیاری از مردان جامعه نیز هست. گاه به دلایل مختلف، از ورود زنان سوری به ورزشگاه آزادی گرفته تا ورود پنهانی دختران...

فروشگاه نشریه